Admin 04:21
(663 kişi / 0 Beğen)
0 Yorum
Akıl, zihin ve toplum sorunu, zihinsel ve sosyal fenomenler arasındaki ilişkilerle ilgilenir. Sorun, sosyal bilimlerin ana metodolojilerinde çok önemlidir. Yorum bilimin tezinde, inançlar ve sosyal eylem arasındaki ilişkiyi sadece anlayabiliriz. Fakat açıklayamayız çünkü, zihinsel ve sosyal olaylar, doğal olaylar değildir. Sosyal holizmin tezi sosyal fenomenlerin,...
Admin 05:21
(1,938 kişi / 0 Beğen)
0 Yorum
Evlenmeden önce ya da evlilik öncesi danışmalı mı? Evlenme, kısaca evlilik aslına bakarsanız, toplumsal ve bireysel açıdan, kişileri ve toplumun en küçük birimi olan aile durumunu düzene sokan bir unsurdur. Ancak, değişen yaşam tarzları, bireysellik ile gelenekselcilik arasında kalan ilişki tutumları, kültür farklılıkları; sosyal çevre baskısı gibi birçok faktör, insanları ister istemez strese sokmaktadır.

Birçok kişi...
Admin 00:14
(1,514 kişi / 0 Beğen)
0 Yorum
İnsan hayatı, her şeyden değerlidir. Bir yaşam kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak gibidir. Kişiler, birey olarak her zaman, bilinçli olmalı ve ona göre hareket etmelidir. Kendisinden ya da başkasından doğabilecek, hayati tehlikeleri önleyici, bir tavır almalıdır. Ayrıca, bir yerde, bir insanın hayatı tehlikede ise, kişi kendi üzerine düşeni, hemen yapmalıdır. İnsan hayatının, bu kadar...
toplumsal değerler.jpg
Admin 17:05
(3,248 kişi / 0 Beğen)
0 Yorum
Toplumsal değerler belli bir toplumda oluşan, ortaklaşa kabul gören, duygu, düşünce ve kuralların uygulama biçimlerini yansıtan ölçütlerdir. Genellikle beğeniye, ahlak ve inançlara dayanır. İnsan davranışlarının hangilerinin iyi hangilerinin doğru ve yararlı olduğunu belirtir. Saygı, sevgi, hoşgörü, vefa, dürüstlük, yardımseverlik, kardeşlik, dostluk, namus, sadakat, kadir kıymet bilme, dayanışma, yurtseverlik bilinen...