Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile veri sorumlusu olarak hangi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve ne amaçla paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz; İşlenen verilerinize ilişkin haklarınız konusunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz yalnızca analitik için kullanılır ve çerezler vb. teknolojiler, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenir. Bazen analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgisi sağlayıcılar ve teknoloji sağlayıcılar gibi üçüncü taraflardan elde edilir. Blog, meşru menfaat işleme koşuluna dayalı olarak aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresi içinde kaydedilir, saklanır ve güncellenir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Site uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin

Yalnızca işbu gizlilik ve kişisel veri işleme politikası uyarınca size hizmet edecek analizler yapabilmek için gerekli olan kişisel verilerinizin işlenmesini kabul etmekte veya reddetmekte tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayacağız ve daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Çerezler, web üzerinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için kullanılır. Bu web sitesine giriş yaparak çerezleri kabul etmiş olursunuz.