Sosyal Etik Ne Anlama Geliyor?

Sosyal etik, insanların ve kültürlerin kolektif deneyimlerini bir şekilde temsil eden felsefi veya ahlaki ilkelerdir.

Mart 9, 2023 - 02:23
Mart 10, 2023 - 00:50
 0  3
Sosyal Etik Ne Anlama Geliyor?

Sosyal etik, şu ya da bu şekilde insanların ve kültürlerin kolektif deneyimlerini temsil eden felsefi ya da ahlaki ilkelerdir. Bu tür bir etik genellikle neyin kabul edilebilir olup olmadığını yöneten bir tür "davranış kuralları" görevi görür ve aynı zamanda topluluğun tüm üyelerine özen gösterilmesini sağlamak için bir çerçeve sağlar. Standart etik, tipik olarak doğru veya yanlışı belirleyen bireysel ahlak tarafından yönlendirilir. Bir toplumda odak noktası, bir bütün olarak insanlar için neyin uygun davranış olarak kabul edilebileceği üzerinedir.

Bununla birlikte, insanlar olayları farklı algılar ve çeşitli kültürler genellikle çılgınca karşıt inançları paylaşır. Bu nedenle, bir grup için "doğru" olarak kabul edilen şey, evrensel olarak tutarlı olmayabilir. Sosyal etiği mutlak olarak tanımlamak genellikle çok zordur.

Eylem İnsanlar İçin Dikte Ediyor

Çoğu toplumun üyelerinin düzenli olarak birbirleriyle etkileşim sürecinde uyması beklenen bazı geniş standartlar vardır. Bunlar bazen, örneğin öldürme ve hırsızlığa karşı yasaklar gibi yasalara veya yasal kanunlara yansır. İncil gibi dini metinler bazen bir toplumun etik iklimi için temel olarak kullanılabilir. Yine de daha sıklıkla, "yapılacak doğru şeyler" oldukları için başka hiçbir neden olmaksızın yapılması veya yapılmaması gereken şeylerdir. "Başkalarına sana yapılmasını istemediğini yap" atasözünün " altın kuralı " bu modele çok iyi uyuyor.

Şirketler ve İşletmeler Nasıl Etkilenir?

Çoğu yerde şirketler, yol gösterici sosyal etik ilkelerine de uyar. Bu, örneğin çevreye duyarlı veya "yeşil" kaynak bulma ve paketleme şeklinde olabilir. Yerel sorumluluk da bir rol oynayabilir. Kurumsal liderler genellikle etik normlar tarafından yıllık kârların bir yüzdesini yerel hayır kurumlarına bağışlamak veya çalışanları yakın çevredeki toplum hizmeti veya gönüllülük fırsatlarına katılmaya teşvik etmek zorunda hissederler. Birçoğu bunu, bir şirketin topluluklara en başta başarılı olmalarını sağlayan "geri verme" yolu olarak görüyor.

Kültürel ve Bölgesel Farklılıklar

Toplumsal etiğin evrensel olarak tanımlanmasıyla ilgili sorunun bir kısmı, onlara katkıda bulunan birçok farklı unsurun olmasıdır. Dil, ırk, cinsiyet ve kültür hepsi bir araya geliyor; din ve eğitim de rol oynar. Aile değerleri, dini inançlar, ahlak, dürüstlük vb. dahil olmak üzere sosyal etiği uygulamak için kullanılan standartlar da çoktur.

Toplumsal standartların bu tür farklılıklar karşısında işlemesi için çoğu toplum, çoğu insan için en iyi olanın standart hale geldiği bir "çoğunluk kuralı" sistemi altında çalışır. Çoğunluğun hakları ve çıkarları, ancak diğerlerinin zarar görmediği veya haklarından mahrum bırakılmadığı ölçüde uygulanabilir. Çoğunluğa dayalı sosyal etik, genellikle başkalarıyla paylaşmayı, iyi işler yapmayı ve farklı bakış açılarını kabul etmeyi içerir. Sosyal etik ayrıca tipik olarak farklılıkların kabulünü ve hoşgörüsünü içerir.

Acil Sorunlar

Ekonomi, göç, yoksulluk ve açlık gibi konular genellikle sosyal etik alanındaki en büyük sorulardan bazılarını yaratır. Çevre, eşcinsellik ve dini hoşgörü ile ilgili endişeler de ölüm cezası , kürtaj ve insan klonlama ile birlikte listede üst sıralarda yer alıyor . Bu ve benzeri konular, toplulukların "doğru" ve "yanlış" yargılarına gelince, genellikle büyük endişelere yol açar. Sosyal etiğin rolü, herkesin barış içinde bir arada yaşayabilmesi için toplum üyelerine tartışmalı veya hassas konulara yaklaşmak için bir çerçeve sağlamaktır.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Sosyal Platform Türkiye'nin toplumsal sorunları her yurttaşı yakından ilgilendiren konuların başında geliyor. Çözüm üretmek için birlik ve beraberlik gerekiyor. Ülkemize hizmet etmek ve çözüm bulmak için topluluk hareketine katılın.