Büyük Sorunlara Çözüm Bulmak!

Büyük Sorunlara Çözüm Bulmak!
Türkiye'de kamu desteği ve toplum kesimlerine yönelik çözüm arayışlarının yanı sıra bireysel ve toplumsal desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde birçok ülkede yaşanan ve gözlemlenen başlıca sorunlar ve sorun alanları bunları yaşayan toplum kesimlerine yönelik halk desteği ve çözüm arayışlarının yanı sıra, bireysel ve onun da sosyal desteğe ihtiyacı var. Durum şöyle özetlenebilir: Bu kapsamda yürütülen toplum hizmeti uygulamaları ve projeler gibi eğitimlerde değerlendirilebilir.

Bugün Türkiye'de yaşayan insanların sorunları çok arttı.

Bu insanların bu sorunları kendi başlarına aşmaları pek olası değildir. Sorunların aşılabilmesi için toplumsal birliğin yani milli birliğin sağlanması gerekmektedir. Ulusal birlik olmadan, içindeki sorunların hiçbirine çözüm olamaz. Türk toplumu din, dil, mezhep, ideoloji, siyaset ve inanç farklılıklarını bir kenara bırakıp iç içe olmaya çalışmalıdır.

Plansız göç, plansız kentleşme, çevre kirliliği, ulaşım, işsizlik, yoksulluk, eğitimsorunları, salgın hastalıklar, artan şiddet ve sağlıksız yaşam koşulları dikkate alınmalıdır.

Türkiye'de de farklı nedenlerle çok çeşitli problem ve sorun alanları bulunmaktadır. Toplumların yapıları ve refah düzeyleri değişiyor ama sorunları ortadan kalkmıyor. Ekonomik, sosyal ya da  kültürel farklılıklar da toplumları ve sorunlarını farklılaştırır. Ancak bu sorunları olumsuz olarak yaşamazlar. Birçok sorunun temel nedeni olarak görülen ekonomik yetersizlikler giderilmiş, gelişmiş ülkelerin toplumsal kesimlerinde çeşitli ve önemli problemler yaşanabilmektedir.

Sitenin mesajı: Milli birlik bilinciyle kapsamlı ve detaylı bilgiler yazmaya devam edeceğiz. Çözülmesi gereken sorunları birlikte çözeceğiz. Biz kâr amacı gütmüyoruz. Ücretsiz üye olun ve toplumun sorunlarına ışık tutun.

Türkiye'de toplumun sorunlarını, sosyal ve ekonomik gelişmelerini, toplumdan gelen sorulara çözüm önerilerini takip edin. Bize katılın ve çözüm sunun.

Üyeler Ne Diyor?

https://www.sosyalsorunlar.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!