bunalima-giren-kadin-intihar-etti.jpg
Admin 17:09
(1,020 kişi / 0 Beğen)
0 Yorum
Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır, bölgede intihar oranlarının yüksek olduğunu, yaptıkları araştırmada özellikle kadınlarda intihar oranının erkeklere göre 2 kat fazla olduğunu saptadıklarını söyledi. İntihara sürükleme veya olaya intihar görünümü vermenin de söz konusu olabileceğini belirten Sır, şöyle dedi:

Bunları Kanıtlamak Zor Ama...

”Kişi zehirli buğdaydan ekmek yapıyor,...
slide.jpg
Admin 15:31
(2,367 kişi / 0 Beğen)
0 Yorum
Toplum kavramı, insanlar arası ilişkiden çıkmaktadır. Toplumsal ilişki birey ve grupların birbirlerinin davranışları konusunda sürekli karşılıklı beklentilere sahip olması dolayısıyla az çok kalıplaşmış bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Başka bir değişle toplumsal ilişki; insan iletişiminin bir örüntüsüdür. Toplum ise, toplumsal ilişkilerin bir örüntüsüdür. Bir başka görüş, toplumu belirli insan gruplarından yola çıkarak...
120386.jpg
Admin 13:04
(2,128 kişi / 1 Beğen)
0 Yorum
Toplumun hızlı yaşantısıyla birlikte çocuklar ve gençler üzerinde bir çok zararlı oluşumlar öncelikte gelmektedir. Evden kaçışlar, uyuşturucu kullanımı, şiddet, çeteleşme v.b toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır.

Bu ve buna benzer toplumsal sorunların önünün alınmasında, hiç şüphesiz en önemli faktör ailelerin üzerine düşmektedir. Bunun için öncelikle sosyal sorunların nedenini ve sonrasında bu sorunların giderilmesinde...