Sosyal Sorunlar

Sosyal Sorunlar hepimizin sorunudur ve çığ gibi büyümeye devam ediyor. Ve...

Günlük yaşantımızda karşılaştığımız bir problemin toplumun her kesiminde yaşanıyor olmasıdır. Forum İçin Tıklayın


slide.jpg
Admin 15:31
(1,126 kişi / 0 Beğen)
0 Yorum
Toplum’ kavramı, insanlar arası ilişkiden çıkmaktadır. Toplumsal ilişki birey ve grupların birbirlerinin davranışları konusunda sürekli karşılıklı beklentilere sahip olması dolayısıyla az çok kalıplaşmış bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Başka bir değişle toplumsal ilişki; insan iletişiminin bir örüntüsüdür. Toplum ise, toplumsal ilişkilerin bir örüntüsüdür. Bir başka görüş, toplumu belirli insan gruplarından yola çıkarak...
120386.jpg
Admin 13:04
(982 kişi / 1 Beğen)
0 Yorum
Toplumun hızlı yaşantısıyla birlikte çocuklar ve gençler üzerinde bir çok zararlı oluşumlar öncelikte gelmektedir. Evden kaçışlar, uyuşturucu kullanımı, şiddet, çeteleşme v.b toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır.

Bu ve buna benzer toplumsal sorunların önünün alınmasında, hiç şüphesiz en önemli faktör ailelerin üzerine düşmektedir. Bunun için öncelikle sosyal sorunların nedenini ve sonrasında bu sorunların giderilmesinde...